..................................................................................................................
NEW RELEASE
chihei Hatakeyama
far from the atmosphere

Hiss Noise Records
chihei Hatakeyama
Heavy Snow

White Paddy Mountain

chihei Hatakeyama
Mirage
room40

Chihei Hatakeyama
Maybe
White Paddy Mountain


..................................................................................................................
LIVE

 


2018.1.13(Sat) Hachobori @ Nanahari
Hiraya Seisaku Music Vol.8

 ..................................................................................................................
Mastering work

Kazuya Matsumoto / Mizu No Katachi (spekk)..................................................................................................................

Moon Light Reflecting Over Mountains interview

Winter Storm interview

tokafi interview